بازار نساجی

مواد اولیه نساجی Archives - بازار نساجی

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  ابریشم بافت لوتوس

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  اسید نساجی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  الیاف سفید بتن قزوین

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  انواع نخ BCF

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  پشم گوسفند

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  پشم گوسفندی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  تو زدن بر اساس نوع پارچه

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  تولید نخ

  9 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  خدمات سنگشویی و رنگرزی

  11 ماه قبل