بازار نساجی

چاپ و انواع آن

چاپ چاپ عبارت است از قرار دادن موضعی خمیر رنگی با دقت زیاد بر روی پارچه یا پوشاک برای ایجاد طرح و نقش مورد نظر. انواع چاپ: در بین روش های چاپ موارد زیر را متمایز میکنند: _ چاپ پیگمنتی: در این روش خمیر چاپ که از پیگمنت های رنگی تشکیل شده است بر روی […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:[email protected]

× پشتیبانی آنلاین