بازار نساجی

اثرات روانی رنگ ها در طراحی لباس

اثرات روانی رنگ ها: رنگ لباس افراد بیشتر از هرچیزی بر هیجانات تاثیر میگذارد، هیجانات رفتار افراد را به طور غیر مستقیم تحت تسلط خود قرار خواهند داد. هر رنگ شخصیت روانشناختی کاملا مستقلی دارد. سفید: پاکی و خلوص را القاء میکند و رنگی فعال است. سیاه: تیره، غلیظ و غیر فعال است. خاکستری: شخصیت […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:bazarnasaji@gmail.com

× پشتیبانی آنلاین