بازار نساجی

طبقه بندی رنگینه ها

طبقه بندی رنگینه ها: انواع رنگینه ها به دو گروه عمده طبیعی و سنتتیک(شیمیایی)تقسیم میشوند. ده ها رنگینه طبیعی و چندین هزار رنگینه سنتتیک برای تولیدات صنعتی وجود دارد. رنگینه ها به دو دسته قابل حل و غیر قابل حل در آب تقسیم میشوند. 1)رنگینه های قابل حل در آب _ رنگینه های اسیدی: رنگرزی […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:[email protected]

× پشتیبانی آنلاین