بازار نساجی

چاپ و انواع آن

چاپ چاپ عبارت است از قرار دادن موضعی خمیر رنگی با دقت زیاد بر روی پارچه یا پوشاک برای ایجاد طرح و نقش مورد نظر. انواع چاپ: در بین روش های چاپ موارد زیر را متمایز میکنند: _ چاپ پیگمنتی: در این روش خمیر چاپ که از پیگمنت های رنگی تشکیل شده است بر روی […]

طبقه بندی رنگینه ها

طبقه بندی رنگینه ها: انواع رنگینه ها به دو گروه عمده طبیعی و سنتتیک(شیمیایی)تقسیم میشوند. ده ها رنگینه طبیعی و چندین هزار رنگینه سنتتیک برای تولیدات صنعتی وجود دارد. رنگینه ها به دو دسته قابل حل و غیر قابل حل در آب تقسیم میشوند. 1)رنگینه های قابل حل در آب _ رنگینه های اسیدی: رنگرزی […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:bazarnasaji@gmail.com

× پشتیبانی آنلاین