بازار نساجی

کیفیت عملیات رنگرزی

کیفیت رنگرزی: کیفیت مصرفی کالاهای تکمیل شده، اهمیت زیادی دارد. کنترل های تضمین کننده کیفیت رنگرزی به شرح زیر است: _ تطبیق شید رنگ: این عمل با چشم غیر مسلح در نور روز انجام میشود. شید رنگ به دست امده با رنگ نمونه مقایسه میشود.این روش کنترل ظاهری است. این مقایسه را میتوان با دستگاه […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:[email protected]

× پشتیبانی آنلاین