بازار نساجی

خطوط پارچه در طراحی لباس

خطوط در طراحی پارچه شاید برایتان جالب باشد که بدانید خطوط نیز دارای شخصیت و روانشناسی هستند . در بحث روانشناسی ، خطوط نیز بیان کننده مفاهیمی برای بیننده آن ها هستند . به ویژه در بحث طراحی لباس خطوط با توجه به مفاهیمی که در بر دارند میتوانند تشدید کننده و یا برطرف کننده […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:bazarnasaji@gmail.com

× پشتیبانی آنلاین