بازار نساجی

تکنیک های اختصاصی کردن و زینت دادن به کالای نساجی

از تکنیک های مختلفی رای زینت دادن و اختصاصی کردن لباس های دوخته شده استفاده میشود: چاپ اسکیرین چاپ دیجیتال چاپ برگردان فلکس چاپ فلوک   چاپ اسکیرین یا چاپ صفحه ای: چاپ صفحه ای متداول ترین تکنیکی است که برای چاپ لباس های دوخته شده و یا نیمه دوخته استفاده میشود. این چاپ تکینیکی […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:[email protected]

× پشتیبانی آنلاین