بازار نساجی

تکنیک های اختصاصی کردن و زینت دادن به کالای نساجی

از تکنیک های مختلفی رای زینت دادن و اختصاصی کردن لباس های دوخته شده استفاده میشود: چاپ اسکیرین چاپ دیجیتال چاپ برگردان فلکس چاپ فلوک   چاپ اسکیرین یا چاپ صفحه ای: چاپ صفحه ای متداول ترین تکنیکی است که برای چاپ لباس های دوخته شده و یا نیمه دوخته استفاده میشود. این چاپ تکینیکی […]

چاپ و انواع آن

چاپ چاپ عبارت است از قرار دادن موضعی خمیر رنگی با دقت زیاد بر روی پارچه یا پوشاک برای ایجاد طرح و نقش مورد نظر. انواع چاپ: در بین روش های چاپ موارد زیر را متمایز میکنند: _ چاپ پیگمنتی: در این روش خمیر چاپ که از پیگمنت های رنگی تشکیل شده است بر روی […]

×

سلام!

برای ارسال پیام پشتیبانی ، لطفا روی آیدی پشتیبان آنلاین بزنید و یا با ایمیل زیر تماس بگیرید mailto:bazarnasaji@gmail.com

× پشتیبانی آنلاین